Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

LOGO UMKEI 2018

RASIONAL PENUBUHAN

Rasional penubuhan UMK-EI adalah seperti berikut:

  1. Asas penubuhan UMK-EI adalah untuk mendokong agenda keusahawanan.
  2. Mewujudkan satu platform setempat dan berpusat bagi pelajar dan staf mendapatkan maklumat keusahawanan, merangka perancangan dan halatuju agenda keusahawanan UMK, bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu dari dalam dan luar UMK dalam aspek latihan dan pembelajaran keusahawanan, melaksanakan aktiviti keusahawanan UMK, memantau pelaksanaan semua aktiviti keusahawanan UMK dan menganalisis keberkesanan aktiviti keusahawanan tersebut
  3. Menjadi pusat rujukan maklumat melalui pembangunan Sistem Maklumat Usahawan (SMU) yang bersifat interaktif
  4. Menjadi pusat kecemerlangan global keusahawanan yang berfokus dan berdaya saing serta menjadikan UMK sebagai pusat rujukan keusahawanan yang berprestij tinggi.