Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

LOGO UMKEI 2018

OBJEKTIF INSTITUT

Fokus utama UMK-EI adalah untuk membangunkan dan melaksanakan modul pendidikan keusahawanan UMK yang inovatif kepada warga pelajar dan staf UMK.

 

Objektif spesifik UMK-EI adalah seperti berikut:

 

  1. Merangka dan membangunkan dasar dan pelan strategik keusahawanan UMK.
  2. Mewujudkan persekitaran keusahawanan serta ekosistem yang berasaskan pengetahuan (knowledge-based) dan kondusif.
  3. Menjadi pusat rujukan setempat bagi semua maklumat keusahawanan.
  4. Menyelaras dan mengukur keberkesanan semua aktiviti keusahawanan di UMK.
  5. Memberi pendidikan, latihan, khidmat nasihat dan bimbingan keusahawanan kepada semua warga UMK dan juga pihak luar.
  6. Mewujudkan jaringan keusahawanan dengan pihak industri dan ikon keusahawanan dari dalam dan luar negara.